விதையாக விழுந்து, மரமாக எழு

 fall in the soil is not a issue but have to Soar as tree

மண்ணில் விழுவது தப்பில்லை,
ஆனால் விதையாக விழுந்து, மரமாக எழு.

mannil viluvathu thappillai anal vithaiyaka vilunthu maramaka elu.

Heart Touching and energetic quotes

Add Comment