உணரும் வரையில் உண்மையும் ஒரு பொய்தான்

understanding the life which is truth and which is false

 

Unarum varaiyil unmaiyum oru poi than. purikinra varaiyil vaalkaiyum oru puthir thaan.
Until you feel the truth, that also lie. First understand your life.

Good inspiring, energetic, peaceful, make happy quotes collections from OruThuli

Add Comment